Nové Město na Moravě - rozpočet Centrum Zdislava

Rozpočet 2022

Výnosy

schválený rozpočet 9 051 100 Kč
Upravený rozpočet 9 091 264 Kč
Skutečnost 8 974 068 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 31.12.2022

Náklady

9 051 100 Kč schválený rozpočet
9 091 264 Kč Upravený rozpočet
8 945 046 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 66 843 Kč
2011: 92 165 Kč
2010: 771 Kč
2009: 289 562 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
9 091 264 Kč
hlavní činnost: 9 100 443 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Stav ke dni 31.12.2022
Provozní bilance:
-189 400 Kč
Upravený rozpočet - náklady
9 091 264 Kč
hlavní činnost: 9 100 443 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Skutečné výnosy:
8 974 068 Kč (ke dni 31.12.2022)
Aktuální hospodaření:
29 022 Kč
Skutečné náklady:
8 945 046 Kč (ke dni 31.12.2022)