Nové Město na Moravě - rozpočet Centrum Zdislava

Rozpočet 2022

Výnosy

schválený rozpočet 9 051 100 Kč
Upravený rozpočet 9 055 718 Kč
Skutečnost 7 911 989 Kč

Výsledek hospodaření

stav ke dni 30.11.2022

Náklady

9 051 100 Kč schválený rozpočet
9 055 718 Kč Upravený rozpočet
7 925 550 Kč Skutečnost

Odkud peníze přicházejí?

(Výnosy)
Příjmy

Výsledek hospodaření

2012: 66 843 Kč
2011: 92 165 Kč
2010: 771 Kč
2009: 289 562 Kč

Za co peníze utrácíme?

(Náklady)
Příjmy
Upravený rozpočet - výnosy
9 055 718 Kč
hlavní činnost: 9 064 897 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Stav ke dni 30.05.2022
Provozní bilance:
-189 400 Kč
Upravený rozpočet - náklady
9 055 718 Kč
hlavní činnost: 9 064 897 Kč
doplňková činnost: 0 Kč
Skutečné výnosy:
7 911 989 Kč (ke dni 30.11.2022)
Aktuální hospodaření:
-13 561 Kč
Skutečné náklady:
7 925 550 Kč (ke dni 30.11.2022)